kapcsolódó

Tagadó mondatok

A tagadó mondatok

 

Kifejezhetjük a tagadást tagadó értelmű névmással, mint no, nobody, none, nothing, neither, vagy tagadó értelmű határozószóval, mint never, nowhere, vagy tagadó kőtőszóval, mint neither, nor.

Pl.: I have no pen. - Nincs tollam.

Nobody lives there. - Senki sem él ott.

None is too old to learn. - Senki sem túl öreg a tanuláshoz.

He has nothing. - Semmije sincs.

Neither boy was hurt. - Egyik fiú sem sérült meg.

I find it nowhere. - Sehol sem találtam.

He has neither relative, nor friends. - Se rokona nincs, se barátja.

Ha a tagadott főnév előtt határozatlan névelő áll, nottal tagadunk.

Pl.: I have not a book. (I haven't got a book.) - Nincs könyvem.

There is not a pencil here. (There isn't a pencil here.) - Itt nincs toll.

Ha no-val tagadunk, utána nem állhat határozatlan névelő.

Pl.: I have no book. - Nincs könyvem.

There is no pencil here. - Itt nincs toll.

Kifejezhetjük a tagadást az egész mondatot tagadó not szóval.

Pl.: I believe it not. - Én ezt nem hiszem el.

I know not why he didn't come. - Nem tudom, miért nem jött el.

Csak a not-tal való tagadás ritka, általában segédigével együtt tagadunk.

A) A not szócska a to be és a to have alakjai után áll.

Pl.: He is not at home. (He isn't at home.) - Nincs otthon.

He was not at home. (He wasn't at home.) - Nem volt otthon.

He has not a friend. (He hasn't got a friend.) - Nincs barátja.

He had not any friends. (He hadn't any friends.) - Nem voltak barátai.

B) A többi ige tagadását a do (don't, doesn't, didn't) segédigével képezzük:

 

Present Tense

Past Tense

I don't speak - nem beszélek

I didn't speek - nem beszéltem

you don't speak - nem beszélsz

you didn`t speak - nem beszéltél

he doesn't speak - nem beszél

he didn`t speak - nem beszélt

we don't speak - nem beszélünk

we didn`t speak - nem beszéltünk

you don't speak - nem beszéltek

you didn't speak - nem beszéltetek

they don't speak - nem beszélnek

they didn't speak - nem beszéltek

 

Az összetett igealakokban a not mindig az első segédige után áll.

Pl.: You must not do it. (You mustn't do it.) - Ezt nem szabad csinálnod.

My car has not been found yet. (My car hasn't been found yet.) - Még nem találták meg a kocsimat. Emlékezzűnk rá, hogy az angolban nincs kettős tagadás!

Pl.: We did not see anything. (We didn't see anything.) - Nem láttunk semmit!

vagy: We saw nothing.

Ha a not tagadószóval tagadunk, a tagadó névmás vagy határozószó no helyett any-vel kapcsolódik össze: pl. anybody, anything, anywhere stb.

Az "én is...", "én sem..." kifejezése az angolban:

- állító mondat esetén:

Pl.: She dances well. - Jól táncol.

So does her mather. - Az anyja is.

- tagadó mondat esetén:

Pl.: You did not enjoy the concert. - Nem élvezted a koncertet.

Neither/Nor did I. - Én sem.

Not-tal nemcsak állítmányt, hanem más mondatrészt is tagadhatunk.

Pl.: not I - nem én, not my mother - nem az anyám, not today - nem ma.

It is impossible not to do it. - Lehetetlen nem megcsinálni.

I got up early so as not to miss the train. - Korán keltem, hogy ne késsem le a vonatot.

We met not far from the wood. - Az erdőtől nem messze találkoztunk.

 

kapcsolódó