kapcsolódó

Szenvedő szerkezet

A szenvedő szerkezet

 

Az angol nyelv a szenvedő szerkezetet nagyon gyakran használja. Mi - magyarok - használatát germanizmusnak nevezzük, de azért bőven találunk rá példákat a magyar nyelvben is:

Juci szépen le van barnulva; Józsi alaposan be van rúgva, a macska meg van etetve, az ágy be van vetve, a virág meg van locsolva, az ebéd meg van főzve stb.

Képzése: to be + főige 3. alakja (Past Participle).

Nézzük meg hogyan alakíthatjuk át az aktív mondatokat passzívvá.

Aktív jelen idejű: John writes a novel. - János egy regényt ír.

Passzív jelen idejű: The novel is written by John. - A regény János által van írva.

Aktív múlt idejű: John wrote a novel. - János írt egy regényt.

Passzív múlt idejű: The novel wus written by John. - A regény János által lett megírva.

Folyamatos aktív jelen: John is writing a novel. János most éppen regényt ír.

Folyamatos passzív jelen: A novel is being written by John.

Folyamatos aktív múlt: John was writing a novel. - János éppen regényt írt.

Folyamatos passzív múlt: A novel was being written by John.

Kétféleképpen szerkeszthetünk kérdést a szenvedő mondathoz:

- Who is the novel written by? / Who was the novel written by?

- By whom is the novel written? / By whom was the novel written?

Mindkettő jelentése: Ki írja/írta a regényt? (Ki által van/lett megírva a regény?)

A szenvedő mondatban nem az alany a lényeges, ezért az vagy a mondat végére kerül, vagy teljesen hiányzik a mondatból.

Pl.: The house has been built. - A ház felépült. (és nem fontos, hogy ki által!)

A szenvedő mondatok kétfélék lehetnek aszerint, hogy a kijelentés a tárgyból vagy a-személyből indul ki, a tárgy vagy a személy a fontosabb.

- személyből indul ki: The boy was given the book. - A fiú kapta a könyvet. (A fiúnak lett adva a könyv.)

- tárgyból indul ki: The book was given to the boy. - A könyvet a fiúnak adták.

 

Szenvedő igeragozás (Passive Voice)

 

Igeidő

To be seen - látva

To be written - írva

Present Simple

Present Continuous

Present Perfect

Present Perfect Cont.

I'm seen

I'm seeing

I have been seen

I have been being seen

It is written

It is being written

It has been written

It has been being written

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Past Perfect Cont.

I was seen

I was seeing

I had been seen

I had been being seen

It was written

It was being written

It had been written

It had been being written

Future Simple

I will be seen

It will be written

Future Continuous

I will be being seen

It will be being written

Future Perfect

I will have been seen

It will have been written

Future Perfect Cont.

I will have been being seen

It will have been being written

 

Ritkán használjuk a Perfect Continuous és a Future Continuous alakokat, ilyenkor tedd az igét inkább Simple Tense-be.

Pl.: It will have been being written - helyett: It will have been written.

Nézzünk néhány további példát:

I have been discharged from the Mental Institution. - Elbocsátottak az ideggyógyászatról.

They were surprised in the bedroom. - Meglepték őket a hálószobában.

The sale has been made. - Az üzlet megköttetett. (Az üzletet megkötötték.)

Everything that can be invented has been invented. - Már mindent feltaláltak, amit csak fel lehet találni.

"His hair and teeth were both parted in the middle."(Peter de Vrites)

"A haja és a foga egyaránt középen volt elválasztva."

kapcsolódó