kapcsolódó

Műveltetés

A műveltetés

 

Az angolban a műveltetést többféleképpen is ki lehet fejezni:

l.) Vannak igék, amelyeknek létezik műveltető értelmű párjuk.

Pl.: to fall / to fell - esik / ejt; to sit / to set - ül / ültet; to rise / to raise - felemelkedik / felemel stb.

2:) A to cause igével is műveltethetünk. To cause somebody to do something - valamit csináltatni valakivel.

Pl.: It caused him to smile. - Megnevettette a dolog.

3.) A get-et használjuk akkor, amikor foglalkozásról beszélünk, make-et akkor, amikor valakit rábeszélünk, vagy késztetünk valamire, have-t minden egyéb esetben.

A have és get igékkel így műveltetünk:

alany + have/get + a cselekvés tárgya + ige 3. alakja

Pl.: I have(get) the watch repaired. - Megjavíttatom az órát.

She had(got) her hair cut. - Levágatta a haját.

He had his pig killed. - Leölette a disznóját.

We shall have the house painted. - Ki fogjuk festetni a házat.

Before leaving the ship, please have your luggage examined. - Mielőtt elhagyná a hajót, kérjük vizsgálja át a csomagjait.

Kérdés vagy tagadás esetén do-t illetve díd-et használunk, ha nincs más segédige a mondatban.

Pl.: When did you have this coat made? - Mikor csináltattad a kabátot?

Where do you get your books bound? - Hol köttetted be a könyveidet?

A make ige műveltető értelme: kényszerít, rábír. Képzése:

alany+make+a eselekvés tárgya+inf.

Pl.: He made me cry. - Megríkatott.

He made me laugh. - Megnevettetett.

De vigyázz! I could make myself understood. (Az ige múlt idejű alakja!) - Meg tudtam magam értetni.

Ebben a mondatban nem egy kívülálló személy késztetéséről van szó, hanem saját magamról.

Ha a cselekvés végrehajtójára is szeretnénk utalni, akkor a mondat végére a by és valaki kerül.

Pl.: I had a suit made by the taylor. - Csináltattam egy öltönyt a szabóval.

Egyébként azt, hogy kivel csináltattunk valamit, másképpen is kifejezhetjük.

Pl.: He had the mechanic to repair the washing machine. - Szerelővel javíttatta meg a mosógépet.

He got the roofer to restore a roof. - Tetőfedővel javíttatta ki a tetőt.

A parancsolást a to command és to order segítségével fejezhetjük ki.

Pl.: The captain ordered the sailors to weigh anchor. - A kapitány felszedette a horgonyt a matrózokkal.

The king ordered him to be executed. - A király kivégeztette őt.

The general commanded the soldiers to fire. - A tábornok kiadta a katonáknak a tűzparanesot. (tüzeltetett a katonákkal)

Ezeknél a mondatoknál vigyázni kell, mert a have, get, command és order után a tárgyesetbe tett személy (akivel csináltatunk valamit), majd to+inf. következik!

További példák a műveltetésre:

John broke the window and his father made him pay for it. - János betörte az ablakot, és az apja kifizettette vele.

What made him change his mind? - Mi késztette arra, hogy megváltoztassa a véleményét?

You may lead a horse to the water, but you cannot make him drink. - Leviheted a lovat a vízhez, de nem kényszerítheted arra, hogy igyon!

I will (would) not make you wait for me. - Nem foglak megvárakoztatni.

kapcsolódó