kapcsolódó

Levélírás

Angol levélírás nyelvtani szabályai és formai követelményei

blue letter envelope

 

Külalak

 

 

 

Hivatalos levél

Magánlevél

Saját cím a levél jobb sarkában (név nélkül!)

Szerepeljen:

Házszám Utca (Street/Road etc)

Irányítószám Város

Vagy Város

Irányítószám

Saját cím a levél jobb sarkában (név nélkül!)

Szerepeljen:

Házszám Utca (rövidíthető: Str/Rd)

Irányítószám Város

Vagy Város

Irányítószám

 

Egy sor kimarad

 

Egy sor kimarad

 

Alá teljes dátum

–        12th June, 2006

–        12/06/2006

–        06/12/2006

–        12 June 2006

–        June 12th , 2006

Alá dátum (rövidíthető: az év elmaradhat)

 

 

 

 

 

 

A címzett nevét, beosztását (ha ismert) írjuk a bal oldalra a saját címünknél lejjebb.

NE írjuk bele a címzett nevét, címét!

 

Alá a címzett címét. (lsd. mint fenn)

 

 

 

Stílus:

 

Hivatalos levél

Magánlevél

NE használjunk összevont alakokat, rövidítéseket, többszavas igéket

használhatunk összevont alakokat, rövidítéseket, többszavas igéket

NE használjunk hétköznapi kifejezéseket, kötőszavakat

használjunk formális nyelvezetet

használjunk hétköznapi kifejezéseket, kötőszavakat, idiómákat

NE használjunk formális nyelvezetet

Használjunk szenvedő szerkezetet, hosszabb mondatokat, udvarias fordulatokat

Írhatunk rövidebb, személyes jellegű mondatokat

Írjunk személytelen stílusban (a szenvedő szerkezet segít)

Használhatjuk az I/we személyes névmásokat

Használj kötőszavakat, kifejezéseket

Használj kötőszavakat, kifejezéseket

 

 

A levelek rendezése:

 

  1. Üdvözlés
  2. A levél célja
  3. Kifejtés: tények, részletek. MINDEN GONDOLATI EGYSÉG KÜLÖN BEKEZDÉS!
  4. Esetleges kérések
  5. Záró sorok, befejezés
  6. Elbúcsúzás

 

Hivatalos levél

Magánlevél

Üdvözlés:

-          ha a címzett neve ismert: Dear titulus (Mr/ Mrs/ Ms/Miss) és a vezetéknév VESSZŐ (pl.: Dear Mr Smith, )

-          ha a címzett neve ismeretlen: Dear Sir/Madam vagy Dear Sir or Madam VESSZŐ (pl.: Dear Sir/Madam, )

Üdvözlés:

- Dear a címzett keresztneve VESSZŐ (pl.: Dear Suzy,)

Elbúcsúzás:

-          Ha ismerjük a címzett nevét:

Yours sincerely,

Teljes név (pl.: László Kiss)

-          Ha nem ismerjük a címzett nevét:

Yours faithfully,

Teljes név

Elbúcsúzás:

-          Yours/Love from/ Best wishes,

Keresztnév (pl.: Laci)

 

 

Szófordulatok, kifejezések

 

Hivatalos levél

 

Magánlevél

I am writing to enquire…

Azért írok, hogy érdeklődjem…

I’m writing to …

Azért írok, hogy…

I regret to inform you…

Sajnálattal közlöm, hogy…

I’m really sorry to say…

You will be informed of…

Tájékoztatni fogjuk…

I would like to be informed of…

Szeretném, ha tájékoztatnának…

I’ll let you know about…

Majd értesítelek…

I would be happy to attend an interview at your convenience.

Örömmel részt vennék egy meghallgatáson, amikor önnek megfelel.

We could meet when you can make it.

Találkozhatnánk, amikor jó neked.

Should you require any further information do not hesitate to contact me.

Ha további információra van szüksége, bátran keressen meg.

Just give me a ring if you need to know anything else.

Csörögj rám, ha tudni akarsz még valamit.

I would be grateful if you could…

Hálás lennék, ha tudna…

Do you think you could…..?

Szerinted tudnál…?

I look forward to hearing from you.

Nagyon várom a válaszát.

Write back soon.

Keep in touch.

Írj mielőbb.

Levél kifejezések, tudnivalók

Megszólítás: Dear Mr. Kovács, Dear Sir, Dear Manager, Hi Peter

Elköszönés: Hivatalos - Yours sincerely (ha ismerem, tudom a nevét), Hivatalos -Yours faithfully (Ha nem tudom a nevét), Best regards, Best wishes, See you, Bye, Take care, Yours John ( Baráti elköszönés - I am looking forward to meeting you, Hivatalos elköszönés - I look forward to meeting you)

Can you possibly (send) ...?

Lehetséges esetleg, hogy (küldjenek)?

Could I please have....?

Kaphatnék...?

Could you let me know if it is possible to ...?

Tudatnák   velem,   hogy   lehetséges-e, hogy...?

Could you please inform me about...

Lennének szívesek tájékoztatni arról, hogy?

Could you send me more information about..?

Küldenének több információt ....-ról?

Could you do something for me?

Megtenne nekem valamit?

Could you give me a prompt reply?

Tudna gyors választ adni?

I hope you can send it to the above address.

Remélem,  el  tudják  küldeni  a  fenti címre.

I saw your advertisement for .... and I am interested in it.

Láttam a hirdetésüket a ...-ról és engem érdekel az.

I would like some more information about...

Szeretnék több információt ...-ról.

I would be most grateful if you .... (mt idő)

Nagyon hálás lennék, ha önök...

I would like to claim the refund of ...

Szeretném visszaigényelni a pénzt...

I would like to ask you a favour.

Szeretnék kérni egy szívességet.

I would like to know your opinion about..

Szeretném tudni a véleményed ...,-ról.

Sorry, I haven't written so long, but I have been terribly busy.

Sajnálom,    hogy    már    régóta    nem írtam,de nagyon el voltam foglalva.

Sorry, I can't help any more.

Sajnálom, nem tudok többet segíteni.

Please, find enclosed the ...

Mellékelve van a ...

Unfortunately, you forgot to include...

Balszerencsére,    önök    elfelejtették mellékelni a

Would you mind...(-ing)?

Lenne olyan szíves...

You very kindly sent me...

Nagyon   kedves   volt,   hogy   küldtek nekem...

Thank you for your help in advance.

Előre is köszönöm a segítségüket.

I am writing to you because

Azért írok önnek..

 

kapcsolódó