kapcsolódó

Határozószók

A Határozószók

 

A határozók módosítják, pontosítják az ige és a mondat értelmét. Meghatározzák a cselekvés helyét, időpontját, módját stb.

1. Helyet jelentő határozószók: here - itt, there - ott, where - (a)hol, near - közel, above - felett, home - otthon, abroad - külföldön, away - távol, back - vissza, inside - belül, besides - kívül, down - le, up - fel, everywhere - mindenhol, far - messze, wherewer - ahol csak stb.

2. Időt, gyakoriságot jelentő határozószók: now - most, today - ma, yesterday - tegnap, tomorrow - holnap, nowadays - mostanában, sometimes - néha, often - gyakran, still - még mindig, again - újra, already - már, usually - rendszerint; never - soha, yet - még, soon - nemsokára, at once - azonnal stb.

3. Módot, okot, célt, mértéket jelentő határozószók: well - jól, badly - rosszul, fast - gyorsan, how - (a)hogyan, slowly - lassan, together - együtt stb.

4. Igenlést vagy tagadást jelentő határozószók: yes; yea, no, not, not yet, nay.

 

A határozószók képzése

 

Melléknévből -ly végződéssel képezhetünk határozószót.

Pl.: slow - slowly (lassú - lassan); happy - happily (vidám - vidámam); economic - economically (gazdaságos - gazdaságosan); week - weekly (hét - heti) stb.

Vannak melléknevek, amelyek maguk is ly-re végződnek, ezekből és az -ile végűekből körülírással alkothatunk határozószót.

Pl.: silly - buta, in a silly way - bután;

friendly - barátságos, in a friendly manner - barátságosan;

hostile - ellenséges, in a hostile manner - rosszindulatúan,

agile - fürge, with great agility - fürgén stb.

A határozószókat fokozhatjuk is, mégpedig a mellékneveknél megismert módon.

a melléknevekkel megegyező alakú (eredeti) határozószók középfokban -er, felsőfokban -est végződést kapnak.

Pl.: soon - sooner - soonest (hamar - hamarabb - leghamarabb)

often - oftener - oftenest (gyakran - gyakrabban - leggyakrabban)

- a -ly végűeket körülírással fokozzuk.

Pl.: beautifully, more beautifully, most beautifully (szépen - szebben - legszebben)

quickly, more quickly, most quickly (gyorsan - gyorsabban - leggyorsabban)

A magyar nagyon határozószó angol megfelelője: - melléknevek és határozószók előtt: very.

Pl.: Your work is very good. - Nagyon jó a munkád.

I am very tired. - Nagyon fáradt vagyok.

- igék mellett: very much.

Pl.: I like it very much. - Nagyon szeretem.

Thank you very much. - Nagyon köszönöm.

Sok határozószót elöljárós melléknévből vagy főnévből képezünk, ilyenkor néha egybe is írjuk őket.

Pl.: today - ma, tonight - ma éjszaka, indoors - bent, of course - persze stb.

kapcsolódó