kapcsolódó

A to be, to have, to do használata

A to be, to have, to do használata

 

A to be használata

 

1. A to be leggyakrabban segédigeként szerepel. Vele alkotjuk a folyamatos igealakot, a szenvedő szerkezetet, némely ige Perfect Tense-ét.

Most nézzük meg egyéb használatát.

2. A to be használható önállóan, főigeként. Ekkor jelentése: van, létezik.

Pl.: I think, therefore I am. - Gondolkodom, tehát vagyok.

Infinitive-vel a to be kötelezettséget, szükségességet, szándékot fejez ki.

Pl.: I am to go to London. - Londonba kell mennem.

Am I to do it or not? - Megcsináljam vagy sem?

The meeting was to take place yesterday. - Úgy volt, hogy a gyűlés tegnap lesz.

Szenvedő Infinitive-vel a to be lehetőséget, szándékot fejez ki.

Pl.: It was not to be avoided. - Nem volt elkerülhető. / Nem lehetett elkerülni.

What is to be done now? - Most mi a teendő?

He is not to be helped. - Nem lehet rajta segíteni.

There is no time to lose. - Nincs vesztegetni való idő.

Is English easy to learn? - Könnyű az angolt megtanulni?

A to be folyamatos alakját különleges helyzetekben használjuk.

Pl.: My dog usually barks at the postman. But look at that! For once, he is being friendly to him. - A kutyám rendszerint megugatja a postást. De nézd csak! Most hirtelen barátságos hozzá.

További, gyakran előforduló szókapcsolatok:

Pl.: his wife-to-be - leendő felesége; to be with child - gyermeket várni; his plans came into being - álmai megvalósultak; be it so / let it be so - ám legyen; let it be, let be - hagyd el; to be wrong - tévedni; to be late - elkésni; to be right  -igaza lenni.

 

A to have használata

 

1. A to have-vel mint segédigével képezzük a befejezett cselekvés alakjait, mint például: Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect stb.

Most nézzük meg, miként használhatjuk még:

2. A to have használható főigeként, akkor jelentése: van neki, kap, vesz.

Pl.: I have a pencil. - Van egy ceruzám.

We have breakfast at eight. - 8-kor reggelizünk.

Felszólító módban jelentése: végy!

Pl.: Have one of these! - Vegyél egyet belőlük!

Have a bath! - Fürödj meg!

3. Teljes Infinitive-vel (főnévi igenév) használjuk a kívülről jövő kényszer kifejezésére.

Pl.: We had to climbe over the wall. - Át kellett másznunk a falon.

I have to go. - Mennem kell.

4. Az ige 3. alakjával (Past Participle) együtt műveltető ige szerkesztésére használjuk.

Pl.: I have my hair cut. - Levágatom a hajam.

He has his car repaired. - Megjavíttatja a kocsiját.

5. További említésre méltó szókapcsolatok:

Pl.: to have a bath - fürödni; to have a holiday - vakációzni; to have some food, water - enni, inni; to have breakfast - reggelizni; to have fun with something - szórakozni valamivel; to have a lesson - órát tartani, órán részt venni; to have a good time - jól szórakozni; to have mercy on somebody - megkegyelmezni valakinek; to have pity on somebody - megszánni valakit; You had better learn. - Jobban tennéd, ha tanulnál!; Have a care? - Vigyázz!

 

A to do használata

 

A to do is lehet főige és segédige egyaránt.

1. Mint főige (tenni, csinálni) majdnem minden cselekvést jelentő igét helyettesíthet.

Pl.: I did my duty. - Teljesítettem a kötelességemet.

Do you work! - Tedd a dolgod!

She did an omelet. - Készített egy omlettet.

2. Segédigeként használjuk kérdő mondatokban és tagadó mondatokban, valamint egy állítás megerősítésére, nyomatékosítására:

Pl.: Why don't you get up in time? - I always do get up in time!

Miért nem kelsz fel időben? - De hiszen én mindig időben felkelek!

He did go. - Tényleg elment.

Gyakran használjuk a mondatban a főige ismétlésének elkerülésére.

Pl.: Nobody knows him better than I do. - Senki sem ismeri őt jobban, mint én.

Did you bring all your books? - Yes, we did.

Minden könyveteket elhoztátok? - Igen, mindet.

3. További fontosabb szókapcsolatok:

Pl.: What is to be done? - Mi a teendő?

The car was doing sixty. - A kocsi hatvannal száguldott.

to do one' time - katonai szolgálatot teljesíteni; to do one's hair - valakinek a haját rendbehozni; to do exercises - gyakorlatokat végezni. (tornázni); to do wrong - rosszat tenni; to do a room, the house - kitakarítani a szobát, házat; I am done. - Ki vagyok merülve.

kapcsolódó