kapcsolódó

A felszólító mód

A felszólító mód [Imperativ)

 

A felszólító módnak csak egy alakja van, a második személy, amely megegyezik a to nélküli Infinitive-vel. A kérés vagy parancs egyenesen egy másik személyhez szól, ezért nem használunk személyes névmást.

Pl.: Get up. - Kelj fel! (Keljen fel!) Sit down. - Ülj le! (Üljön le!)

Az angolok azonban udvarias emberek, és nem fogalmaznak ilyen nyersen.

Mindig enyhítik a kérésüket valamilyen szóval vagy hanglejtéssel.

Pl.: Come here, please. / Please, come here. / Come here, will you? / Come here, won't you? - Kérem, jöjjön ide! / Kérlek, gyere ide!

A tagadás, azaz a tiltás a do segédigével történik.

Pl.: Don't fear. - Ne félj! Don't worry. - Ne aggódj! Don't be silly. - Ne légy ostoba!

Ha a kérésnek vagy parancsnak nyomatékot akarunk adni, állításban is do-val alkotjuk a felszólítást.

Pl.: Do come in. - Ugyan, jöjjön már be! - Gyere már be!

Ha a felszólítást egy harmadik személyhez intézzük, vagy magunkat szólítjuk fel a cselekvésre, a let igét használjuk.

Pl.: (Let us go.) Let's go. - Gyerünk!

Let's keep our promise. - Tartsuk be az ígéretünket!

Let them speak. - Beszéljenek!

Az angolok nem tesznek felkiáltójelet a felszólító mondat végére!

Közvetett felszólítás a to want - akarni, to ask - megkérni stb. igékkel történik. A főigét követi a tárgyesetbe tett személy, majd a to+Infinitive.

Pl.: I want him to tell me the truth. - Azt akarom, hogy mondja meg az igazat!

Tell the maid to bring in the tea. - Hozassa be a szolgálóval a teát!A

kapcsolódó